MAI TRÀ BẮC THÁI NGUYÊN sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 24h làm việc nếu trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đối với khu vực ngoại thành thời gian giao hàng là 02-07 ngày. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

– Nhân viên MAI TRÀ BẮC THÁI NGUYÊN liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
– Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
– Số lượng đơn hàng của MAI TRÀ BẮC THÁI NGUYÊN tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
– Đối tác cung cấp hàng cho MAI TRÀ BẮC THÁI NGUYÊN chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm